1. augustil ümarlaud: Merehariduse tulevik Saaremaal

Kuressaare merepäevade raames toimub Kuldse Lesta telgis, Raiekivi säärel merehariduse teemaline ümarlaud. 1. augustil kell 17.00-18.30.

TAUST

Saaremaal on pikad traditsioonid merehariduse andmisel: esimene merekool asutati Kuressaares 1891.a, perioodiliselt kestis kooli tegevus 1944. aastani, mil järjepidevus sõjaolukorras katkes. Alates 1991.a on Orissaare Gümnaasium täitnud tühimikku mereerialade õpetamisel kutseõppena, merendusõpet pakub lisaainena ka Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Kuressaare Ametikoolis õpetatakse ainsana Eesti kutseõppeasutustest paadiehitust. Kõrgemat mereharidust on saarlased omandanud nii Tallinnas, Peterburis kui kaugemalgi.

Kuressaares tegutseb kümnendat aastat Tallinna Tehnikaülikooli kolledž, kus saab praegu kõrgharidust omandada kolmel erialal: turismi- ja toitlustuskorraldus, väikeettevõtlus ning elektroonika. Aasta alguses sõlmisid Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Mereakadeemia koostöölepingu, mille eesmärgiks on koostöö merenduse valdkonna koolitamisvõimaluste arendamisel ning selleks vajaliku infrastruktuuri ühisel kujundamisel ja kasutamisel Kuressaares. Plaanis on välja töötada ühisõppekava väikelaevaehitajate koolitamiseks Kuressaares. Tulevikus võiks rakendada ka teiste merendusega seotud erialade osalise õppe pakkumist Kuressaares, eelkõige saarlasi silmas pidades, kes nt Mereakadeemiasse õppima asudes saaksid aasta-paar üld- ja alusaineid kodule lähemal õppida.

Mereharidus Saaremaal nii kutse-, kõrg- kui täienduskoolitusena on regionaalpoliitiliselt väga oluline, see aitab arendada Saaremaa majandust, hoiab elus iidsed traditsioonid ning pakub elukestva õppe ja enesearenduse võimalusi.

Päevakavas lühiettekanded (a 10 min):


Kes ja kuidas kujundab Eesti merenduspoliitikat ja merehariduse planeerimist?
Merendusnõukoda – Tarmo Kõuts/Jüri Lember


Orissaare Gümnaasium kui Saaremaa merehariduse traditsiooni kandja
OG – Evi Männik


TTÜ Kuressaare Kolledži sammud merendusliku kõrghariduse toomiseks Saaremaale
TTÜ KK – Anne Keerberg


Kommentaarid väikelaevaehituse firmade koolitusvajaduse ja kompetentsipuuduse uuringu põhjal
TTÜ KK – Anni Hartikainen


Arutelu ja ettepanekud, suunaja Jaanis Prii, MTÜ Kuressaare Campus juhataja.

Arutelu tulemusena loodame:

– saada häid ja asjalikke ettepanekuid merehariduse arendamiseks Saaremaal;

– koondada kontakte mereharidusega ja merehariduse käekäigust hoolivatest
inimestest, kes võiksid nõu ja jõuga abiks olla õppeprotsessis või tulevastes
aruteludes ja arendusprojektides.

Ümarlaud on avalik ja kõik huvitatud võivad kuulama tulla.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.