Veeteede Amet sõlmis mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimise lepingu

Veeteede Amet sõlmis firmaga Aker Arctic Technology Inc lepingu mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimiseks.

Mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimise riigihankele laekus kaks pakkumist, riigihanke võitis Aker Arctic Technology Inc. Pakkumise hind on 5,9 miljonit EUR, mis sisaldab laeva põhiprojekti koostamist, rahvusvahelise ehituse riigihanke dokumentide ettevalmistust ja projekti järelevalvet ehituse käigus.

See on esimene samm uue generatsiooni mitmeotstarbelise jäämurdja kontseptsiooni väljatöötamisel Eesti jaoks. Aker Arctic Technology Inc poolt pakutud tehniline lahendus sisaldab viimaseid arenguid modernses jäämurdjate tehnoloogias. Jäämurdja on võimeline murdma kuni 1,2-meetrist jääd nii edasi- kui ka tagurpidi pideva kiirusega 3 sõlme. Selleks otstarbeks on laeval paarisasimuutkäiturid koguvõimsusega 17 MW. Laeva uuenduslik ahtrikuju võimaldab läbida ka väga pakse rüsijää välju. Laev on ligi 108 meetrit pikk, laius veeliinil 28 meetrit. Laeva varustusse kuuluvad õlitõrje- ja tulekustutus- ning pukseerimisseadmed. Muude võimalike ülesannete täitmiseks jäävabal perioodil on laeval moonpool ehk veeskamisšaht kaugjuhitavatele seadmetele veealuste tööde teostamiseks ja suure tõstejõuga kraana.

Vastavalt projekteerimise ajakavale kuulutatakse ehituse riigihange välja maikuus 2008. Uue laeva kasutuselevõtt on planeeritud 2010/2011. a jäämurdehooajaks, lõplik valmimise tähtaeg ja laeva ehitusmaksumus selgub pärast laevaehitustehastelt pakkumiste saamist 2008. a sügisel.

Aker Arctic Technology Inc on Soomes asuv ettevõte, mis osutab uurimis- ja arendusteenuseid, teostab jäämurdjate ja teiste jääklassi laevade ning avamererajatiste eskiis- ja põhiprojekte ning testimist omades selleks spetsiaalset mudeli jäätestimisseadet. Üle 60% maailma jäämurdjatest on firma Aker Arctic Technology Inc või tema eelkäijate projekteeritud.

„See esimene suur samm Eesti jäämurmise arengukava elluviimisel," ütles Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide. „Riigi majanduse edasise arengu seisukohalt on oluline tagada aastaringne sadamate töö. Ei saa lubada olukorda, et laevaliiklus seiskuks jää tõttu. See tooks kaasa tõsiseid probleeme kaupade ekspordile ja impordile. Vastavalt uuringutele kestab ühe sellise tagasilöögi tsükkel ligikaudu kaheksa aastat. Kuigi palju räägitakse üleüldisest kliimasoojenemisest, püsib meie laiuskraadil endiselt jäätekke võimalus ja me peame selleks valmis olema. Nagu näitab põhjanaabrite kogemus, on traditsiooniliste jäämurdjate aeg möödas, sest ei ole mõtet ehitada laeva kai äärde seisma, kuna nende maksimaalseks tööajaks normaalsete talvede puhul on 3-4 kuud. Selleks tuleb ehitada mitmeotstarbelised laevad, mida on võimalik kasutada aastaringselt erinevate ülesannete täitmiseks."

Täiendav teave: http://www.vta.ee/atp/failid/Uus_j__murdja_Eestisse.pdf

Veeteede Ameti pressiteade  

One thought to “Veeteede Amet sõlmis mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimise lepingu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.