VA pressiteade väikelaevnikele

Veeteede Amet hoiatab sisevetel liiklejaid
19.07.2006

Pikaajalisest kuivaperioodist tingituna on veetase laevatatavatel siseveeteedel langenud tavapärasest keskmisest oluliselt madalamale (kuni 0,8–1,0 meetrit). Veetaseme langus kõigi eelduste järgi jätkub, kuna prognooside kohaselt ei ole lähiajal oluliselt sademeid oodata.

Seetõttu on laevade ja väikelaevade sisevetel liiklemine seotud kõrgendatud riskiga, eriti Emajõe ülemjooksul, s.o Tartust Võrtsjärveni k.a. Tuleb arvestada ka sellega, et lähenemine kallastele on kriitilise veetaseme tõttu raskendatud. Liiklemisel peab varasemast hoolikamalt hoidma veekogu sügavamale alale.

Enne sõidu alustamist tuleb jälgida veetaseme hetkeseisu vastavalt kavatsetud sõidupiirkonnale, eriti tundmatul veekogul liigeldes. Veetaseme hindamiseks tuleks kasutada kõiki võimalikke vahendeid, üks allikatest on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehekülg Interneti-aadressil: http://www.emhi.ee/?ide=9,654.

——–

http://www.vta.ee/atp/

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.