VA-st infot Eesti Lootsiraamatust ja merekaartide albumitest

Töö asjus sai käidud Veeteede Ametis, kust sain infot, mida jagaks ka siinkohal.

Viimasel paaril aastal on Soome lahes seoses laevaliikluse kontrolli ja korraldusega mitmeid muudatusi tehtud. Samas on mitmed sadamad kiirelt laienenud. Tormiliste muutustega on raske kursis olla. Veeteede Amet katsub jõudumööda oma lootsiraamatute ja merekaartide infoga järele jõuda.

2003. aastal anti välja Eesti Lootsiraamat.

Raamat on kõvakaaneline värvitrükis, sisaldades 211 leheküljel 80 värvifotot ja 44 sadamaplaani, trükiarvuga 500 eksemplari. Uudisteosena peaks “Eesti Lootsiraamat” huvi pakkuma nii harrastus- kui ka kutselistele meresõitjaile, merendushuvilistele ja mereerialade õppijaile. “Eesti Lootsiraamatu” väljaandmise eesmärk on vajaliku navigatsiooniteabe edastamine laevnikele. Raamatusse on koondatud meresõitjaid huvitavad andmed Eesti sadamate ning laevateede kohta, samuti pakub lootsiraamat asjahuvilistele Eesti merealade põhjaliku kirjelduse.

Uusima navigatsiooniteabe koondamise kõrval täidab Veeteede Ameti “Eesti Lootsiraamat” ka merekultuuri hoidja ja keele säilitaja rolli, sisaldades hulgaliselt rannikuäärseid kohanimesid.

Hiljuti andis VA välja Eesti Lootsiraamatu parandused. Korrektuurid sisaldavad muudatusi Tallinna lahe liiklusskeemis, mitmete sadamate ümber- ja juurdeehitusi ning ka Soome lahe liikluse jälgimise süsteemi infot (GOFREP). Parandused on ka VA kodulehel.

Lootsiraamatu ingliskeelne versioon valmis aasta tagasi. Kuu aja jooksul peaks ilmuma merekaartide albumi Vol 1 värske versioon, mis teatavasti katab Eesti põhjaranniku Narvast Osmussaareni. Merekaartide albub Vol 2 (Väinameri) on välja antud 2005. aastal. Vol 3 (Saaremaast Ruhnuni) on veidi vanem, aastast 2002. Samuti tehakse pingutusi, et kogu navigatsiooniinfo oleks interneti teel saadav.

Nii et enne suve saab end värske navigatsiooniinfoga kurssi viia. Infot saab ka Kipperi Foorumist ja Kalale.ee-st. Samuti saab lisainfot siit pdf failist. Edasimüüjad on Gotta OÜ ja Belgei OÜ. Hea tahtmise korral saab VA-st asjad kätte.

P.S. Ärge unustage sel nädalavahetusel Meremessi külastamast.

Mairold

meremees ja sulesepp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.