ETV24: Eesti esitleb ettevalmistusi Schengeni hindamisteks

Eesti ametkonnad esitlevad Euroopa Komisjonile riigi valmisolekut Schengeni lepinguga liitumise hindamismissioonideks.

Siseministeeriumi, piirivalve, politsei, andmekaitse inspektsiooni ja välisministeeriumi esindajad esitlevad reedel Brüsselis Eesti valmisolekut Schengeni lepinguga liitumise hindamismissioonideks, teatas siseministeerium.

“Tutvustame Schengeni hindamiste töögrupi liikmetele Eesti piirivalve, viisasüsteemi, politseikoostöö ja andmekaitse põhimõtteid ning struktuuri. Täna anname ülevaate, kuidas on Eesti ametkonnad valmis hindamismissioonideks ja ülesanneteks, mis meile pannakse Schengeni õigusruumi liikmeks saades,” ütles siseministeeriumi Schengeni koordinaator Piret Lilleväli.

Euroopa Komisjoni hindamismissioonid algavad konsulaatide hindamisega. Mais 2006 toimub Eesti konsulaadi hindamine Peterburis, juunis Kiievis. Juulis toimuvad Eesti mere- ja õhupiiri hindamised, septembris maapiiri, politseikoostöö ning andmekaitse hindamised.

Esimene Schengeni ruumi laienemisring toimub selleks valmis olevatele riikidele 2007. aasta lõpus. Eesti on Euroopa Komisjonile teatanud oma valmisolekust Schengeni hindamisprotsessiks käesoleva aasta 1. maist.

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval otsusest pikendada Schengen Facility programmist rahastatavate tegevuste lõpptähtaega 2006. aasta lõpust 30. septembrini 2007.

Schengeni lepingu eesmärk on isikute vaba liikumise tagamine Schengeni ruumis. Lepinguga ühinenud riikide sisepiiridel ei toimu piirikontrolli ning kontrolli vähenemisest tulenevaid võimalikke negatiivseid tagajärgi vähendatakse kompensatsioonimeetmete abil.

Schengeni õigusruumi kuuluvad Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Holland, Itaalia, Portugal, Hispaania, Kreeka, Austria, Island, Norra, Rootsi, Taani ja Soome.

Esitlusega Eesti ettevalmistustest Schengeni lepinguga liitumiseks saab tutvuda aadressil www.sisemin.gov.ee/atp/?id=15006.

Andres Palm, ETV24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.