Nõuded väikelaevnikele lihtsamaks

Täna, 25. augustil kiitis valitsus heaks määruse, mis tulenevalt praktilise elu vajadustest lihtsustab väikelaevajuhi teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele kehtestatud nõudeid. Väikelaevajuhi praktikaeksamit võib edaspidi sooritada ka simulaatoril.

Võrreldes seni kehtiva määrusega võimaldatakse nüüdsest väikelaevniku praktikaeksamit sooritada ka simulaatoril. Simulaatori kasutamine eksamil võimaldab praktikaeksamit sooritada aastaringselt sõltumata ilma- ja jääoludest, vältides praktikaeksamite kuhjumist navigatsiooniperioodi alguses. Simulaatori kasutamine on eksami sooritajale ka odavam.

Uue määrusega tõstetakse väikelaevajuhi enda vastutust oma teadmiste ja praktiliste oskuste täiendamise eest. Andes väikelaevajuhtidele kohustuslikud baasteadmised ja –oskused ning jättes väikelaevajuhtimisega seotud süvendatud teadmiste ja oskuste omandamise väikelaevajuhi vastutusele, näitab riik ühelt poolt üles suuremat usaldust väikelaevajuhtide vastu, teiselt poolt on väikelaevajuhi tunnistuse omandamine tehtud kättesaadavaks võimalikult suurele inimeste ringile.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Lennundus- ja Merendusosakonna juhataja Margit Markuse sõnul tuleb igal juhul pöörata tähelepanu sellele, et väikelaevajuhil peavad olema asjakohased teadmised ja oskused. “Veekogul liiklemine peab olema ohutu nii väikelaevajuhile endale, tema kaassõitjatele kui teistele veel liiklejatele. Probleemiks on see, et liiga sageli unustatakse veele minnes ära lihtsad tõed ja nii on õnnetus kerge tulema,” lisas Markus. Naaberriikide statistika näitab, et enamik õnnetusi veekogudel on põhjustatud alkoholi tarbimisest ning päästevestide mittekasutamisest, mitte aga teadmiste ja oskuste puudumisest.

Riiklikul tasandil tuleb täiendavalt tegeleda teavitustööga nagu seda on näiteks ohutuskampaaniad. Tõhustada tuleb ka kontrolli Veeteede Ameti reidide näol veeliikluse ohutuse tagamiseks.

Käesoleva aasta 1. juulil jõustus muudatus, mille kohaselt väljastab väikelaevajuhi tunnistusi Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK).

Määruse väljatöötamisel tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostööd Veeteede Ameti, ARKi ning väikelaevnikega arvestades võimalikult palju kõikide osapoolte soove ja ettepanekuid.

One thought to “Nõuded väikelaevnikele lihtsamaks”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.