“RAJU” otsib tüürimeest!

Politsei- ja Piirivalveamet otsib oma ridadesse tublit ja hakkajat tüürimeest. Kuulutus on järgmine: Tahad anda oma panuse Eesti merealal õiguskorra tagamisse ja omad vanemtüürimehe diplomit? TÜÜRIMEHENA ootab Sind meie uuel ja kaasaegsel patrulllaeval „Raju“ tõelise tundega töö Eesti politseis! 👮 See on sinu karjääri tähendusrikkaim töö, kui tahad osaleda otsingu- ja päästetöödel, tagada õiguskorda, valvata […]

Read More

Veeteede Amet võtab tööle jäämurdjale Tarmo peamehaaniku

Veeteede Amet otsib peamehaanikut jäämurdjale Tarmo. Töökoha eesmärk: laeva energeetikaseadmete ekspluatatsiooni ja tehnilise seisukorra tagamine. Sobival kandidaadil on: kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; eesti keele kõrgtasemel C1; inglise keel kesktasemel B2; 3000 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku diplom koos VA kinnituslehega; STCW nõuetele vastavad meresõidudokumendid; kehtiv meremehe tervisetõend. Veeteede Amet pakub kaasaegset, […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd referendile

Veeteede Amet pakub tööd referendile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamine). Referendi peamiseks ülesandeks on Veeteede Ameti juhtkonna töö ja asjaajamise korraldamine. Sobiv töötaja omab: kutsekeskharidust dokumendihalduse erialal; eesti keele oskust kõrgtasemel (C1), inglise keele oskust kesktasemel (B1) ja vene keele oskust algtasemel (A1); töökogemust 1 aasta referendi või sekretär-asjaajajana; oskust töötada iseseisvalt, kohusetundlikkust, täpsust ja algatusvõimet. […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd laevade järelevalve osakonna vaneminspektorile

Veeteede Ameti töökuulutus Veeteede Amet pakub tööd  laevade järelevalve osakonna vaneminspektorile, kelle peamiseks ülesandeks on Eesti riigilippu kandvate laevade tehnilise järelevalve teostamine, tunnustatud isikute järelevalve teostamine ja väliriigi lippu kandvate laevade kontrollimine Tallinna piirkonnas. Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab vähemalt: rakenduslikku kõrgharidust (keskeriharidust) laevaehituse erialal ja kolm aastat töökogemust laevaehituse valdkonnas; rakenduslikku kõrgharidust […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd vanemelektrikule

Veeteede Amet võtab laevastiku osakonda tööle vanemelektriku Tööülesanded: Laeva elektriseadmete  remont ja hooldus Vahiteenistus vastavalt vahigraafikule Nõuded: Töökogemus laevaelektrikuna vähemalt 2 aastat Laevaelektriku tunnistus, tervise tõend Vastavalt STCW nõuetele läbitud koolitus Täpsem informatsioon telefonil: 50 43 861. Sooviavaldus, CV ja dokumentide koopiad saata hiljemalt 02. august 2013 aadressil: Valge 4, 11413 Tallinn Veeteede Ameti personaliosakond […]

Read More

Veeteede Amet pakub tööd laevaregistri ja sadamaregistri osakonna vanemregistriinspektorile

Tööülesanded: laevade ja sadamate elektrooniliste andmebaaside pidamine, registritoimingute teostamine, dokumentide vastuvõtmine, väljastamine ja ettevalmista­mine.  Sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kes omab: · vähemalt rakenduslikku kõrgharidust; · eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), inglise ja vene keele oskus kõrgemal kesktasemel (B2); · töökogemust 2 aastat; · arvuti kasutamise oskust teenistuskohustuste täitmiseks vajalikul tasemel; · on usaldusväärne ja täpne, […]

Read More

Nautical-Crew.com pakub meremeestele uusi võimalusi tööotsinguil

NAUTICAL-CREW.COM portaali eesmärgiks on pakkuda lahendusi suhtluseks ning anda uusi võimalusi merendusvaldkonna töölistel tööturul liikumiseks. Veebikeskkonnas leiavad teineteist merendusalas töötajad ning  tööpakkujad, laevandusettevõtted, erinevad selle valdkonna agentuurid ning teised merendusega seotud ettevõtted. NAUTICAL-CREW.COM kasutamise eeliseks on aja ja raha säästmine ning samuti uute võimaluste avanemine tööturust parema ülevaate saamiseks. Uued innovaatilised lahendused aitavad kasutajal automaatselt […]

Read More