Piirivalve käivitas mereohutusprojekti „Tark meremees teab!“

PPA pressiteade on küll 21. juunist, kuid avaldamist väärib siiski.

tark meremees teabPolitsei- ja Piirivalveamet alustas ennetusprojekti, mille raames paigaldatakse Eesti sadamatesse ja parvlaevadele mereohutuse põhitõdesid meeldetuletavad infoplakatid.

Mereohutusteemalised plakatid paigaldatakse koostöös sadamate haldajatega nii suurematesse kui väiksematesse reisi-, kauba- ja kalasadamatesse ning parvlaevadele üle Eesti. Samuti jagatakse mereohutusalase teabega infomaterjale erinevatel meresõiduga seotud üritustel.

Projekti eesmärk on värskendada ja laiendada merele minejate mereohutusalaseid teadmisi, et seeläbi tagada ohutu liiklemine Eesti vetes. Infoplakatitel avaldatav teave tuletab meelde põhitõdesid, mida iga meremees peab silmas pidama enne merele minemist ja merel olles, et tagada nii enda kui kaaslaste turvalisus.

Infoplakatitel on ka merevalvekeskuste kontaktnumbrid ja raadiosagedused, kuhu on võimalik pöörduda nii nõu küsimiseks kui hädaolukorras abi saamiseks.

Politsei- ja Piirivalveameti andmetel toimus möödunud aastal Eesti merel ja piiriveekogudel kaheksa inimohvritega õnnetust, milles hukkus 12 inimest ja kaks inimest jäi kadunuks. Kokku registreeriti 179 päästejuhtumit (2009. aastal – 131 juhtumit). Piirivalvurid viisid läbi otsingu- ja päästeoperatsioone 82 juhtumi korral, hädasolevaid isikuid oli 310, neist päästeti 212 ning 84 pääses omal jõul.

Peamisteks õnnetusjuhtumite põhjusteks olid veesõidukite tehnilised rikked ning merel liiklejate eksimused ja hooletus. Hädasolijad ja abivajajad olid reeglina harrastuskalurid ja harrastusmeresõitjad.

Endi ja kaaslaste ohutuse tagamiseks merel soovitab piirivalve kõigil mereleminejatel jälgida ilmateadet ja veenduda veesõiduki heas tehnilises seisundis; teavitada mereleminekust oma lähedasi; võtta kaasa laetud akuga sidevahend; panna selga päästevest ning järgida häid meretavasid.

Soovitusi ohutuks meresõiduks leiab samuti Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel aadressil: http://www.politsei.ee/et/nouanded/liiklemine-merel-ja-piiriveekogudel/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.