Riigiametid osalevad ühiselt üritusel „Mere- ja vaba aja mess 2011“

Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Eestimaa Looduse Fond ja Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus osalevad üheskoos mere- ja vaba aja messil, mis toimub 11. märtsist kuni 13. märtsini 2011. a Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn).

Riigiametid meremessil 2010
Riigiametid 2010. a meremessil

Nagu eelneval aastal jagavad riigiametid vastavalt oma tegevusvaldkonnale teavet ja infomaterjale ühisboksis, mis asub messikeskuse B-hallis. Veeteede Amet jagab messil infot ohutu veeliikluse, soovitatavate liikumisteede ja navigatsioonikaartide kohta ning annab väikelaevnikele nõu navigatsioonihooajaks valmistumiseks. Veeteede Ameti väike- ja siseveelaevade osakonna inspektorid teostavad järelevalvet meremessil eksponeeritavate väikelaevade ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavuse üle. Samuti on müügil ameti väljaantud trükiseid.

Politsei- ja Piirivalveameti esindajad annavad nõu, kuidas valmistuda ohutuks meresõiduks, ja selgitavad, mida väikelaevajuhid merele minnes arvestama peavad. Veepolitsei ja piirivalvebüroode töötajad tutvustavad merepääste temaatikat, räägivad piiriveekogudel liikumisega seotud iseärasustest ning piirirežiimist ja Schengeni nõuetest piiride ületamisel. Messi külastajad saavad C-hallis lähemalt tutvuda ka veepolitsei kaatriga.

Keskkonnainspektsioon selgitab kalapüügiga seotud küsimusi ning muid keskkonna­nõudeid, mida kalastajad, veesõidukite omanikud ning looduses liikujad peavad silmas pidama.

Päästeamet tutvustab eelmisel aastal alustatud tegevusi veeohutuse valdkonnas. Tutvustatakse 2010. a veeohutuskampaaniat, kodulehekülge www.veeohutus.ee ja välja antud materjale: filmiklippe ja animatsioone. Kohapeal on võimalik osaleda praktilistes tegevustes. Koostöös Eestimaa Looduse Fondiga jagatakse informatsiooni reostustõrjest päästetööde valdkonnas. Kohapeal võib näha pinnaltpäästepaati Achilles SG-140 haagisega, töölaeva Faster 790 CAT haagisega ja ATV-d Argo Avanger.

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus tutvustab messil mereohutuse üheks oluliseks osaks olevat meresidet ja selle igapäevaselt kasutatavaid lisavõimalusi (mereilmateated, sadamainfo, meditsiinialase konsultatsiooni vahendamine). Eesmärk on selgitada mereside kättesaadavust, lihtsust ja töökindlust mobiilsidega võrreldes.

Mere- ja vaba aja mess on avatud reedel 12.00–18.00, laupäeval 10.00–18.00 ja pühapäeval 10.00–16.00. Pileti hind 4 eurot, sooduspilet 3 eurot ja perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 9 eurot.

Täiendav teave messi kohta http://www.meremess.ee/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.