e-Õigus: eelnõu “Põllumajandusministri 28. veebruari 2006. a määruse nr 28 “Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused” muutmine”

Põllumajandusministeerium on avalikustanud eelnõu "Põllumajandusministri 28. veebruari 2006. a määruse nr 28 "Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused" muutmine" ja on saatnud selle kooskõlastamiseks.

Eelnõu kohta saab arvamust avaldada, saates arvamuse eelnõu seletuskirjas nimetatud vastutavale ametnikule.

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=268435

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.