Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing astus Supply-Chain Council’i (SCC) liikmeks

PROLOG- Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing astus Supply-Chain Council'i (SCC) liikmeks, et võimaldada oma liikmetele tasuta juurdepääs unikaalsele SCOR (Supply Chain Operations Reference) mudelile ja sellega seotud ressurssidele.

Lisaks SCOR-mudeli kättesaadavaks tegemisele hakkab PROLOG alates maikuust oma liikmetele õpetama ka selle kasutamist. Tasuta koolitustesari korraldatakse Logistikaklubi tegevuse raames, mis koguneb kord kvartalis.

Tegemist on Eesti ettevõtteile arvestatava lisaväärtuse loomisega, sest ainuüksi juurdepääs SCOR mudelile ja sellega kaasnevaile ressurssidele (ilma koolituseta) maksab muidu USD 3500 ettevõtte kohta aastas. Lisainfot ja SCOR-i värkseima versiooni 9.0 tutvustuse koos kasutusjuhendiga leiate PROLOG-i kodulehelt.

PROLOG korraldab EAS-i toetusel 12.-20. mail 2009 ühisturundusliku ekspordimissiooni „Otse USA südamesse".

Projekti eesmärgiks on tutvustada Eesti ettevõtteile teise põlvkonna ekspordimudelit EstExport 2.0. See tähistab proaktiivset ekspordimeedet, mille puhul siirdutakse otse sihtturu südamesse, keskendudes esmalt logistiliste võimekuste ja tarneahelate infrastruktuuri rajamisele. EstExport 2.0 juurutamine võimaldab siseneda uutele turgudele otse, mitte tavapärast „keerdtreppi" mööda. Ostu, tootmise ja eksportmüügi eraldi juhtimise asemel keskendutakse terviklikule tarneahelale, mille liikumapanevaks jõuks on lõpptarbija. EstExport 2.0 testimiseks praktikas pole paremat polügoni, kui maailma suurim ning jõukaim tarbijaturg USA. Sellest tulenevalt o n PROLOG EstExport 2.0 raames töötanud välja optimaalse lahenduse USA tarbijaturu hõivamiseks läbi ühe jaotuskeskuse. Lugege lisaks EstExport 2.0 ja USA missiooni kohta PROLOG-i kodulehelt.

Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.