Kursus „Merendusalased algteadmised maarottidele“

Eesti Mereakadeemia korraldab taas kursust "Merendusalased algteadmised maarottidele", mis toimub 24-26 märtsil, Eesti Mereakadeemia peahoones (Mustakivi 25) ruumis 1620.

Eesti Mereakadeemia poolt läbiviidava kursuse sihtgrupiks on kõik inimesed, keda huvitab merendus ning kes soovivad selles valdkonnas oma teadmisi täiendada. Samuti on antud kursusele oodatud otseselt või kaudselt merendusega seotud ettevõtete/organisatsioonide töötajad.

Kolmepäevasel kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

– Merenduse ajalugu ja tänapäev Eestis (laevandus, sadamad, lootsindus ja VTS teenus)
– Sadamad ühtses logistika ketis (nõuded ja kohustused kaasaegsetele sadamatele, kaupade liigid ja eripärad, Cargo Plan)
– Laevad (laevade tüübid, laevade registrid, klassifikatsiooni ühingud, laevaehitus)
– Navigatsiooni algtõed (geograafilised koordinaadid, pikkus- ja kiirusühikud merel, merekaardid, laevajuhtimise tehnilised vahendid ajaloos ja tänapäeval)
– Merendusorganisatsioonid ja seadusandlus (rahvusvaheline, Euroopa Liidu merendus, struktuur Eestis)
– Kommertstegevus merenduses
– Mereõigus (rahvusvahelise mereõiguse ajalugu ja põhilised terminid, merealade ja merepõhja kaasaegne õiguslik režiim, laevasõidu õiguslik reguleerimine)
– Merekeskkonna kaitse (seadusandlus, merereostuse vältimisega kaasnevad probleemid, praktiline tegevus merereostuse korral)

Kursusel teevad ettekandeid:

– EMA laevandusteaduskonna dekaan kapten Rein Raudsalu
– Merendusspetsialist kapten Aivar Savet
– EMA täiend- ja ümberõppe osakonna juhataja kapten Toomas Tammeorg
– EMA mereõiguse ja kommertsekspluatatsiooni õppetooli juhataja ning kommertsekspluatatsiooni spetsialist Ain Eidast
– Veeteede Ameti ohtliku lasti talituse juhataja ning merekeskkonna spetsialist Jaak Arro
– EMA teadus- ja arendusprorektor mereõiguse spetsialist Heiki Lindpere

Kursuse maksumus on 3708 EEK, mis sisaldab käibemaksu, kursusel osalemist, kursuse materjale, kohvipause ning lõunasööke.

Kursusele saab registreeruda siin.

Kursuse kavaga on võimalik tutvuda siin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.