Projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus” progressi ja keskkonnamõjude hindamise aruannet tutvustavad koosolekud

Saaremaa sadam 20050917 600px

Saaremaa Sadama ehitus 2005. aasta sügisel. Foto: Dan Heering 

Veeteede Amet käivitas veebruaris 2007 projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus". Projekti eesmärk on Lääne-Eesti saarestiku laevateede rekonstrueerimise vajaduse, võimaluste ja ulatuse väljaselgitamine ning süvendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine. Projekti töid teostab Veeteede Ameti tellimusel Ramboll Eesti AS ja ehitusuuringuid teostasid Shipping Enterprise Finstaship ning Geological Survey of Finland.

Tänaseks on lõpetatud eel- ja ehitusuuringud ning on valminud projekti tasuvusuuring, laevateede eelprojektid ja keskkonnamõjude hindamise aruanne. Veeteede Amet on välja kuulutamas riigihanget ehitusprojekteerimiseks.

KMH aruanne on avalikult välja pandud kuni 25. jaanuarini 2009. a.

KMH aruande avaliku väljapaneku kohad on järgmised:

– Veeteede Amet, Valge tn 4, Tallinn;
– Läänemaa keskkonnateenistuses, Kiltsi tee 10, Haapsalu;
– Hiiumaa keskkonnateenistuses, Kõrgessaare mnt 18, Kärdla;
– Saaremaa keskkonnateenistuses, Tallinna 22, Kuressaare;
– Pärnumaa keskkonnateenistuses, Roheline 64, Pärnu.

Kõik huvilised on oodatud koosolekutele:

– Kärdlas – kolmapäeval, 28.01.2009, algusega kell 9.00, Hiiu Maavalitsuse nõupidamiste saal, Leigri väljak 5;
– Haapsalus – kolmapäeval, 28.01.2009, algusega kell 15.00 Lääne Maavalitsuse nõupidamiste saal, Lahe 8;
– Kuressaares – neljapäeval, 29.01.2009, algusega kell 9.00 Saare Maavalitsuse nõupidamiste saal, Lossi 1;
– Pärnus – neljapäeval, 29.01.2009, algusega kell 16.00 Pärnu Maavalitsuse 5. korruse nõupidamiste saal, Akadeemia 2.

Projekti tasuvusuuring, laevateede eelprojektid ja KMH aruanne on elektrooniliselt kättesaadav Veeteede Ameti kodulehel (NB! Failid on suuruses ~50 MB): http://www.vta.ee/atp/?id=1944

Veeteede Ameti pressiteade 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.